Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Osina
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA Nr XXII/134/2008 Rady Gminy Osina z dnia 21 listopada 2008 roku w sprawie sprzedaży udziału w nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym.


UCHWAŁA Nr XXII / 134 /2008

Rady Gminy Osina

z dnia 21 listopada 2008 roku

w sprawie sprzedaży udziału w nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 , Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 34 ust. 6, art. 68 ust. 1 pkt 1 i 10, art. 70 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 i Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 220, poz. 1600 i 1601 oraz z 2007 r. Nr 69, poz. 468 i Nr 173, poz. 1218) Rada Gminy Osina uchwala, co następuje:

§ 1.1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej z gminnego zasobu mieszkaniowego udziału w wysokości ? w nieruchomości położonej na działce 83 - obręb Redostowo, o pow. 0.4473 ha, zabudowanej budynkiem dwurodzinnym wraz z przynależnymi pomieszczeniami gospodarczymi, z uwzględnieniem pierwszeństwa na rzecz najemcy.

2. Sprzedaż udziału w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy może nastąpić w przypadku, gdy najemca nie zalega z zapłatą czynszu.

§ 2. Wyraża się zgodę na udzielenie przez Wójta bonifikaty od ceny ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego przy sprzedaży nieruchomości określonej w § 1, według następujących zasad:

1) 60 % bonifikaty od ceny - dla nabywcy składającego wniosek o wykup nieruchomości;

2) 24 % bonifikaty - dodatkowo dla nabywcy przy wykupie udziału, jeśli wniósł całą kwotę należną do zapłaty jednorazowo przed podpisaniem aktu notarialnego;

§  3. Na wniosek nabywcy będącego najemcą nieruchomości na cele mieszkaniowe, sprzedaż z zastosowaniem bonifikaty może nastąpić w systemie ratalnym, na następujących zasadach:

1) należność za sprzedawany udział może być rozłożona na 12 rat miesięcznych;

2) pierwsza rata nie może być niższa niż 20% należnej ceny sprzedaży;

3) nie zapłacenie dwóch rat w terminie skutkuje wymagalnością całej należnej ceny z ustawowymi odsetkami;

4) rozłożona na raty niespłacona część ceny sprzedaży udziału wraz z oprocentowaniem podlega zabezpieczeniu hipotecznemu (hipoteka zwykła i kaucyjna) na koszt nabywcy.

§ 4.1. Nabywcę powinny obciążać koszty przygotowania udziału do sprzedaży (koszty wyceny nieruchomości, opracowań geodezyjnych, ogłoszenia do publicznej wiadomości, odpis z księgi wieczystej) oraz koszt sporządzenia umowy notarialnej i założenia księgi wieczystej.

2. Postanowienie ust. 1 ma zastosowanie również przypadku rezygnacji wnioskodawcy z nabycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Jurgielaniec 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Irena Badowska 01-12-2008 13:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-12-2008
Ostatnia aktualizacja: Emilian Pisarek 10-12-2008 08:56