Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Osina
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XX/124/2008 Rady Gminy Osina z dnia 28 sierpnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Osina na 2008 rok.


Uchwała Nr XX/124 /2008

Rady Gminy Osina

z dnia 28 sierpnia 2008 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Osina na 2008 rok.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 , z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz.1759 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337 z 2007 r. Nr 48 , poz.327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz. 1218) oraz Uchwały Rady Gminy Nr XIV/77/2007 z dnia 05 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osina na 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 5 poz. 137) uchwala się, co następuje:

§ 1.Zmniejsza się wydatki budżetowe gminy w zakresie zadań własnych na 2008 r. o kwotę

50 000,00 zł.

- dział 854 rozdział 85415 § 3240 o kwotę 50 000,00zł.

( Edukacyjna opieka wychowawcza -pomoc materialna dla uczniów stypendia dla uczniów.)

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe gminy w zakresie zadań własnych na 2008r o kwotę
50 000,00 zł, z tego:

- dział 801 rozdział 80101 § 4210 o kwotę 25 000,00 zł,

( Oświata i wychowanie, szkoły podstawowe z przeznaczeniem na zakup materiałów i
wyposażenia)

- dział 801 rozdział 80110 § 4210 o kwotę 25 000,00 zł,

(Oświata i wychowanie , gimnazja z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.)

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Jurgielaniec

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilian Pisarek 02-09-2008 14:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-09-2008
Ostatnia aktualizacja: - 02-09-2008 14:18