Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Osina
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Referent ds. świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej - ogłoszenie o naborze


Ośrodek Pomocy Społecznej w Osinie

ogłasza nabór na stanowisko - Referenta ds. świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej

  1. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem urzędniczym:

- wykształcenie min. średnie,

- obywatelstwo polskie,

- ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych,

- nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne,

- posiada dobry stan zdrowia,

- cieszy się nieposzlakowaną opinią,

  1. Wymagania dodatkowe ( pożądane ) :

- dobra znajomość przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej , kodeks postępowania administracyjnego,

- bardzo dobra znajomość obsługi komputera z systemem Windows XP,

- bardzo dobra znajomość pakietu MS Office ( Word, Excel),

- odbyty staż na stanowiskach administracyjnych,

- umiejętność pracy w zespole,

- wysokie poczucie odpowiedzialności,

- dobra organizacja pracy.

  1. Wymagane dokumenty i oświadczenia :

- list motywacyjny,

- życiorys (CV),

- kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,

- oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie

i posiadaniu pełnych praw publicznych,

- zaświadczenie o dobrym stanie zdrowia,

- pisemne oświadczenie o przystąpieniu do konkursu z klauzulą o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593, z późn. zm.).

Dokumenty powinny być podpisane przez kandydata, a w przypadku składania kopii, odpisów - uwierzytelnione przez kandydata poprzez złożenie podpisu na dokumencie.

  1. Główne obowiązki :

- przyjmowanie, weryfikacja merytoryczna i formalna wniosków o ustalenie prawa do

świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej.

- kompletowanie i opracowywanie dokumentów zgodnie z ustawą o świadczeniach

rodzinnych i ustawą o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej, w tym :

wprowadzanie do systemu komputerowego, przygotowywanie decyzji, wydruk

decyzji dotyczących wymienionych w ustawach świadczeń,

- przygotowywanie list wypłat świadczeń,

- sporządzanie sprawozdań związanych z realizacją świadczeń rodzinnych,

- prowadzenie postępowań w zakresie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych,

- prowadzenie postępowań egzekucyjnych w sprawach z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych,

- przygotowywanie dokumentów niezbędnych do występowania przed sądami i innymi

organami w sprawach z zakresu ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej.

Termin i miejsce składania wniosków :

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Osinie, 72-221 Osina (pokój nr 10) w zaklejonej kopercie lub pocztą na adres Ośrodka (jak wyżej) z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko referenta ds. świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej” w terminie do dnia 03.07.2008r do godz. 1400(ostateczna data wpływu dokumentów do OPS Osina). Dokumenty, które wpłyną do OPS po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Przewidywane wynagrodzenie zasadnicze 1.300,00 zł brutto.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.osina.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Osina.

Kierownik

Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Marcin Płusa

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilian Pisarek 18-06-2008 11:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Emilian Pisarek 18-06-2008
Ostatnia aktualizacja: Emilian Pisarek 20-11-2019 14:13