Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Osina
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 164/2009 Wójta Gminy Osina z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących mienie Gminy Osina.


Zarządzenie Nr 164/2009

Wójta Gminy Osina

z dnia 29 kwietnia 2009 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących mienie Gminy Osina.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459, Nr 104, poz. 708, z 2007 r. Nr 69, poz. 468, z 2006 r. Nr 220, poz. 1600 i 1601, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 59, poz. 369, Nr 220, poz. 1412, z 2009 r. Nr 19,poz. 100, Nr 42, poz. 340) zarządzam, co następuje:

§ 1. Do sprzedaży przeznacza się nieruchomość wymienioną w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Osina, a informację o wywieszeniu wykazu podaje się do wiadomości w prasie lokalnej i na stronie internetowej Urzędu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Wiesław Tomkowski


ZAŁĄCZNIK do Zarządzenia Nr 164/2009

Wójta Gminy Osina z dn. 29.04.2009 r.

L.p.

Adres nieruchomości - nazwa obrębu

Nr działki

Nr KW

Pow. działki

/ m2 /

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Nieruchomość

przeznaczona do:

Cena nieruchomości

(zł)

Termin złożenia wniosku o pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości

(art.34 ust. 1 pkt 1 i 2 )

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Osina

200/35

200/36

Kw

31979

285

350

razem:

585

Działki posiadają dobry dostęp do drogi gruntowej , kształt foremny, płaska, bezpośrednie otoczenie - zabudowa mieszkaniowa; położone w kompleksie ogrodów działkowych, stanowią integralną całość .

Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego; wg ewidencji gruntów działki oznaczone są jako R-IVa,

w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - ogrody działkowe; aktualny sposób użytkowania: ogrody działkowe.

sprzedaż w trybie przetargu ,

(ustny, nieograniczony)

2000.00

Od 29.04.2009 r. do 10.06.2009 r.

( 6 tygodni)

2

Redostowo

83 w udziale ?

Kw 543

4473

Nieruchomość rolna zabudowana, położona w granicach zwartej zabudowy, siedlisko wspólne (w udziale ?), uzbrojona w instalację wodną, gazową elektryczną

Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego; wg ewidencji gruntów działka oznaczona jest jako B-R-IVb, aktualny sposób użytkowania: nieruchomość rolna.

sprzedaż bezprzetargowa na rzecz najemcy

71 888.00

Od 29.04.2009 r. do 10.06.2009 r.

( 6 tygodni)

  1. Wykaz podlega ogłoszeniu na okres 21 dni tj. od 29 kwietnia do 20 maja 2009 r.

  2. Przedmiot sprzedaży jest zwolniony z podatku VAT (art. 43 ust. 1 pkt 9 (ogrody), 43 ust. 2 (zabudowania) ustawy z dn. 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług : Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zmianami).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilian Pisarek 04-05-2009 14:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-05-2009
Ostatnia aktualizacja: - 04-05-2009 14:38