herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Wykaszanie obszarów znajdujących się w pięciu miejscowościach Gminy Osina. Emilian Pisarek 2009-06-15 10:49:27
Uchwała Nr XXVII/167/2009 Rady Gminy Osina z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie przystąpienia Gminy Osina do projektu ?Moje gimnazjum ? moja szansa? realizowanego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Emilian Pisarek 2009-06-09 12:35:59
Wykaszanie obszarów znajdujących się w pięciu miejscowościach Gminy Osina. Emilian Pisarek 2009-06-09 12:23:43
Zarządzenie Nr 173/2009 Wójta Gminy Osina z dnia 5 czerwca 2009 r. w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy Emilian Pisarek 2009-06-08 15:11:37
Ogłoszenie - Wyłożenie spisu wyborców Emilian Pisarek 2009-06-02 15:46:33
Nowacka Agnieszka - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Mateusz Jurgielaniec 2009-05-28 12:38:48
Kijowska-Gach Aneta - Skarbnik Mateusz Jurgielaniec 2009-05-28 12:36:29
Pisarek Emilian Krzysztof - Sekretarz Mateusz Jurgielaniec 2009-05-28 12:30:01
Płusa Marcin - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Mateusz Jurgielaniec 2009-05-28 11:46:21
Górecki Krzysztof Andrzej - Kierownik Biblioteki Publicznej Mateusz Jurgielaniec 2009-05-28 11:44:18
Olbert Tatiana - Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych Mateusz Jurgielaniec 2009-05-28 11:42:46
- dokument usunięty Mateusz Jurgielaniec 2009-05-28 11:40:12
- dokument usunięty Mateusz Jurgielaniec 2009-05-28 11:40:10
Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych Mateusz Jurgielaniec 2009-05-28 11:38:58
Kierownik Biblioteki Publicznej Mateusz Jurgielaniec 2009-05-28 11:38:41
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Mateusz Jurgielaniec 2009-05-28 11:38:26
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej - dokument usunięty Mateusz Jurgielaniec 2009-05-28 11:38:22
Kierownik Biblioteki Publicznej - dokument usunięty Mateusz Jurgielaniec 2009-05-28 11:38:20
Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych - dokument usunięty Mateusz Jurgielaniec 2009-05-28 11:38:19
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej - dokument usunięty Mateusz Jurgielaniec 2009-05-28 11:38:12
Kierownik Biblioteki Publicznej - dokument usunięty Mateusz Jurgielaniec 2009-05-28 11:37:55
Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych - dokument usunięty Mateusz Jurgielaniec 2009-05-28 11:37:38
Tarczykowska Zbigniew - Radny Mateusz Jurgielaniec 2009-05-28 11:36:58
Szymczak Marian Jan - Radny Mateusz Jurgielaniec 2009-05-28 11:36:05
Osajda Elżbieta - Radna Mateusz Jurgielaniec 2009-05-28 11:35:11
Olejnik Roman Krzysztof - Radny Mateusz Jurgielaniec 2009-05-28 11:34:03
Łuczak Andrzej - Radny Mateusz Jurgielaniec 2009-05-28 11:33:11
Lewińska Małgorzata Zofia - Radna Mateusz Jurgielaniec 2009-05-28 11:32:12
Laszkiewicz Elżbieta Danuta - Radna Mateusz Jurgielaniec 2009-05-28 11:31:11
Księżuk Mariusz - Radny Mateusz Jurgielaniec 2009-05-28 11:30:09
Kowalska Jolanta Danuta - Radna Mateusz Jurgielaniec 2009-05-28 11:29:08
Kondratowicz Zuzanna Jadwiga - Radna Mateusz Jurgielaniec 2009-05-28 11:28:03
Buriak Hubert - Radny Mateusz Jurgielaniec 2009-05-28 11:26:58
Bogusławska Magdalena Weronika - Radna Mateusz Jurgielaniec 2009-05-28 11:25:53
Banasiewicz Bogdan Andrzej - Radny Mateusz Jurgielaniec 2009-05-28 11:23:34
Grodź Marzanna - Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy Mateusz Jurgielaniec 2009-05-28 11:21:40
Jurgielaniec Robert Krzysztof - Przewodniczący Rady Gminy Mateusz Jurgielaniec 2009-05-28 11:17:56
Banasiewicz Bogdan Andrzej - dokument usunięty Mateusz Jurgielaniec 2009-05-26 10:35:31
Banasiewicz Bogdan Andrzej - dokument usunięty Mateusz Jurgielaniec 2009-05-26 10:35:19
Banasiewicz Bogdan Andrzej - Radny - dokument usunięty Mateusz Jurgielaniec 2009-05-26 10:34:33