herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Archiwum Dawid Mitłosz 2008-12-11 08:56:35
Podinspektor ds. księgowości finansowo-budżetowej - informacja o wynikach Emilian Pisarek 2008-12-10 12:12:52
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego z 8 grudnia 2008 r. o wynikach wyborów uzupełniających Emilian Pisarek 2008-12-10 11:48:38
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego z 8 grudnia 2008 r. o wynikach wyborów uzupełniających Emilian Pisarek 2008-12-10 11:32:42
UCHWAŁA Nr XXII/138/2008 Rady Gminy Osina z dnia 21 listopada 2008 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatki od nieruchomości, rolny i leśny. Emilian Pisarek 2008-12-10 09:22:16
Uchwała Nr XXII/132/2008 Rady Gminy Osina z dnia 21 listopada 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Osina na 2008 rok. Emilian Pisarek 2008-12-10 09:19:51
UCHWAŁA Nr XXII/133/2008 Rady Gminy Osina z dnia 21 listopada 2008 roku w sprawie upoważnienia do podejmowania niektórych działań wobec dłużników alimentacyjnych Emilian Pisarek 2008-12-10 09:18:06
UCHWAŁA Nr XXII/134/2008 Rady Gminy Osina z dnia 21 listopada 2008 roku w sprawie sprzedaży udziału w nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym. Emilian Pisarek 2008-12-10 09:17:28
UCHWAŁA Nr XXII/135/2008 Rady Gminy Osina z dnia 21 listopada 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczych straży pożarnych w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Osina. Emilian Pisarek 2008-12-10 09:16:32
Uchwała Nr XXII/136/2008 Rady Gminy Osina z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie przystąpienia Gminy Osina do Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego jako członka zwyczajnego. Emilian Pisarek 2008-12-10 09:15:22
UCHWAŁA Nr XXII/137/2008 Rady Gminy Osina z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie nabycia nieruchomości w Osinie. Emilian Pisarek 2008-12-10 09:12:33
UCHWAŁA Nr XXII/138/2008 Rady Gminy Osina z dnia 21 listopada 2008 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatki od nieruchomości, rolny i leśny. Emilian Pisarek 2008-12-10 09:09:40
UCHWAŁA Nr XXII/138/2008 Rady Gminy Osina z dnia 21 listopada 2008 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatki od nieruchomości, rolny i leśny. Emilian Pisarek 2008-12-10 09:02:36
Uchwała Nr XXII/136/2008 Rady Gminy Osina z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie przystąpienia Gminy Osina do Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego jako członka zwyczajnego. Emilian Pisarek 2008-12-10 09:01:28
UCHWAŁA Nr XXII/134/2008 Rady Gminy Osina z dnia 21 listopada 2008 roku w sprawie sprzedaży udziału w nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym. Emilian Pisarek 2008-12-10 09:00:38
Uchwała Nr XXII/132/2008 Rady Gminy Osina z dnia 21 listopada 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Osina na 2008 rok. Emilian Pisarek 2008-12-10 08:59:53
Uchwała Nr XXII/132/2008 Rady Gminy Osina z dnia 21 listopada 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Osina na 2008 rok. Emilian Pisarek 2008-12-10 08:58:45
UCHWAŁA Nr XXII/138/2008 Rady Gminy Osina z dnia 21 listopada 2008 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatki od nieruchomości, rolny i leśny. Emilian Pisarek 2008-12-10 08:56:58
Uchwała Nr XXII/136/2008 Rady Gminy Osina z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie przystąpienia Gminy Osina do Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego jako członka zwyczajnego. Emilian Pisarek 2008-12-10 08:56:41
UCHWAŁA Nr XXII/135/2008 Rady Gminy Osina z dnia 21 listopada 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczych straży pożarnych w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Osina. Emilian Pisarek 2008-12-10 08:56:24
UCHWAŁA Nr XXII/134/2008 Rady Gminy Osina z dnia 21 listopada 2008 roku w sprawie sprzedaży udziału w nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym. Emilian Pisarek 2008-12-10 08:56:02
UCHWAŁA Nr XXII/133/2008 Rady Gminy Osina z dnia 21 listopada 2008 roku w sprawie upoważnienia do podejmowania niektórych działań wobec dłużników alimentacyjnych Emilian Pisarek 2008-12-10 08:55:44
UCHWAŁA Nr XXII/133/2008 Rady Gminy Osina z dnia 21 listopada 2008 roku w sprawie upoważnienia do podejmowania niektórych działań wobec dłużników alimentacyjnych Emilian Pisarek 2008-12-10 08:55:30
UCHWAŁA Nr XXII/131/2008 Rady Gminy Osina z dnia 21 listopada 2008 roku w sprawie podatku leśnego. Emilian Pisarek 2008-12-10 08:55:15
UCHWAŁA Nr XXI/129/2008 Rady Gminy Osina z dnia 04 października 2008 roku o zmianie uchwały w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z placów zabaw na terenach będących własnością Gminy Osina. Emilian Pisarek 2008-12-10 08:55:01
UCHWAŁA Nr XXII/138/2008 Rady Gminy Osina z dnia 21 listopada 2008 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatki od nieruchomości, rolny i leśny. Irena Badowska 2008-12-01 13:54:54
UCHWAŁA Nr XXII/137/2008 Rady Gminy Osina z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie nabycia nieruchomości w Osinie. Irena Badowska 2008-12-01 13:50:04
Uchwała Nr XXII/136/2008 Rady Gminy Osina z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie przystąpienia Gminy Osina do Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego jako członka zwyczajnego. Irena Badowska 2008-12-01 13:47:14
UCHWAŁA Nr XXII/135/2008 Rady Gminy Osina z dnia 21 listopada 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczych straży pożarnych w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Osina. Irena Badowska 2008-12-01 13:40:06
UCHWAŁA Nr XXII/134/2008 Rady Gminy Osina z dnia 21 listopada 2008 roku w sprawie sprzedaży udziału w nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym. Irena Badowska 2008-12-01 13:33:08
UCHWAŁA Nr XXII/133/2008 Rady Gminy Osina z dnia 21 listopada 2008 roku w sprawie upoważnienia do podejmowania niektórych działań wobec dłużników alimentacyjnych Irena Badowska 2008-12-01 13:30:51
UCHWAŁA Nr XXII / 133 /2008 Rady Gminy Osina z dnia 21 listopada 2008 roku w sprawie upoważnienia do podejmowania niektórych działań wobec dłużników alimentacyjnych - dokument usunięty Irena Badowska 2008-12-01 13:28:32
UCHWAŁA Nr XXII / 133 /2008 Rady Gminy Osina z dnia 21 listopada 2008 roku w sprawie upoważnienia do podejmowania niektórych działań wobec dłużników alimentacyjnych - dokument usunięty Irena Badowska 2008-12-01 13:28:08
Uchwała Nr XXII/132/2008 Rady Gminy Osina z dnia 21 listopada 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Osina na 2008 rok. Irena Badowska 2008-12-01 13:13:12
- dokument usunięty Irena Badowska 2008-12-01 13:09:18
- dokument usunięty Irena Badowska 2008-12-01 13:09:05
UCHWAŁA Nr XXII/131/2008 Rady Gminy Osina z dnia 21 listopada 2008 roku w sprawie podatku leśnego. Irena Badowska 2008-12-01 12:18:05
UCHWAŁA Nr XXII/131/2008 Rady Gminy Osina z dnia 21 listopada 2008 roku w sprawie podatku leśnego. Irena Badowska 2008-12-01 12:05:29
UCHWAŁA Nr XXII/ 131/2008 Rady Gminy Osina z dnia 21 listopada 2008 roku w sprawie podatku leśnego. - dokument usunięty Irena Badowska 2008-12-01 11:32:44
UCHWAŁA Nr XXII/ 131/2008 Rady Gminy Osina z dnia 21 listopada 2008 roku w sprawie podatku leśnego. - dokument usunięty Irena Badowska 2008-12-01 11:30:40