Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Osina
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA Nr XX/127/2008 Rady Gminy Osina z dnia 28 sierpnia 2008 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z placów zabaw na terenach będących własnością Gminy Osina


UCHWAŁA Nr XX/ 127/ 2008

Rady Gminy Osina

z dnia 28 sierpnia 2008 roku

w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z placów zabaw na terenach będących

własnością Gminy Osina

 

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) Rada Gminy Osina uchwala co następuje:

 

§ 1. Wprowadza się regulamin korzystania z placów zabaw na terenach będących własnością Gminy Osina w brzmieniu:

 

„Regulamin korzystania z placów zabaw

na terenach będących własnością Gminy Osina.

1. Plac zabaw służy zabawie, rekreacji i wypoczynkowi dzieci i młodzieży szkolnej.

2. Dzieci poniżej 7 lat mogą przebywać na terenie placu zabaw tylko pod opieką rodziców lub opiekunów.

3. Korzystanie z placu zabaw jest dozwolone od świtu do zmierzchu.

4. Na placu zabaw zabrania się:

 1. niszczenia urządzeń zabawowych i rekreacyjnych, ogrodzeń oraz wszelkich innych elementów małej architektury;

 2. zakłócania spokoju i porządku publicznego;

 3. jazdy i parkowania pojazdów silnikowych z wyjątkiem pojazdów służb komunalnych oraz pojazdów uprzywilejowanych;

 4. palenia ognisk oraz używania materiałów pirotechnicznych i szkodliwych substancji chemicznych;

 5. zaśmiecania terenu;

 6. używania środków odurzających oraz przebywania w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających;

 7. palenia tytoniu;

 8. wprowadzania zwierząt;

 9. jazdy na rowerze, rolkach, wrotkach;

 10. prowadzenia działalności handlowej i umieszczania reklam;

 11. wchodzenia na górne elementy konstrukcji urządzeń zabawowych, w szczególności huśtawek, drabinek, dachów domków;

 12. postępowania zagrażającego innym użytkownikom, w tym korzystania jednocześnie przez wielu użytkowników z tego samego urządzenia w tym samym czasie, jeżeli urządzenie przeznaczone jest do korzystania przez jedną osobę;

 13. wnoszenia i pozostawiania na terenie placu zabaw przedmiotów niebezpiecznych bądź takich, które stanowią przeszkodę dla innych użytkowników placu;

 14. korzystania z urządzeń znajdujących się na placu zabaw przez osoby powyżej 15 roku życia.

5. Na placu zabaw zabronione jest spożywanie napojów alkoholowych.

6. Każda osoba znajdująca się na terenie placu zabaw zobowiązana jest stosować się do niniejszego regulaminu.

7. Osoby nie stosujące się do powyższych zakazów będą podlegać odpowiedzialności na podstawie przepisów Kodeksu wykroczeń (Dz. U. z 2007 r. Nr 109, poz. 756 z późn. zm.) oraz art. 431 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.).”

§ 2. Regulamin, o którym mowa w § 1, będzie podany do wiadomości publicznej poprzez opublikowanie na tablicach usytuowanych na terenach placów zabaw.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Jurgielaniec

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilian Pisarek 02-09-2008 14:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-09-2008
Ostatnia aktualizacja: Emilian Pisarek 08-10-2008 08:37