herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Uchwała Nr XXIV-138-2013 z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2013 -2024


 • Uchwała Nr XXIV/138/2013

 • Rady Gminy Osina

 • z dnia 07 marca 2013 roku

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2013-2024.

 • Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy Osina uchwala, co następuje:

 • § 1. W uchwale Nr XXI/111/2012 Rady Gminy Osina z dnia 05 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2013-2024 wprowadza się nastepujące zmiany:

 • 1. załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,

 • 2. załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,

 • 3. załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,

 • § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 • § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 • Przewodniczący Rady Gminy

 • Arkadiusz Witkowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Irena Badowska 12-03-2013 10:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-03-2013
Ostatnia aktualizacja: - 12-03-2013 10:13