herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Uchwała Nr XXIII/135/2013 z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę


Uchwała Nr XXIII/ 135/ 2013
Rady Gminy Osina

z dnia 24 stycznia 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2006 r. Nr 123, poz. 858, z późn. zm.)
Rada Gminy Osina, na wniosek przedsiębiorstwa, uchwala, co następuje:


§ 1. Zatwierdza się taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę, opracowaną przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Osinie, w wysokości:

  1. cena za 1 m3 dostarczonej wody - 3,55 zł/m3 netto ( 3,83 zł/m3 z VAT),

  2. stawki opłaty abonamentowej nie ustalono.


§ 2. Taryfa, o której mowa w § 1, obowiązuje przez okres jednego roku począwszy od dnia jej wejścia w życie.


§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 marca 2013 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Arkadiusz Witkowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Irena Badowska 29-01-2013 09:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-01-2013
Ostatnia aktualizacja: - 29-01-2013 09:10