herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Uchwała Nr XIII-73-2012 r. z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w Gminie Osina na rok 2012


Uchwała Nr XIII / 73 / 2012

Rady Gminy Osina

z dnia 17 stycznia 2012r.

w sprawie: zatwierdzenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w Gminie Osina na rok 2011.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z późn. zm.), art. 73a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008r. Nr 69 poz. 415, z późn. zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005r. w sprawie trybu organizowania prac społecznie użytecznych (Dz. U. Nr 210 poz. 1745) Rada Gminy Osina uchwala co następuje:

§ 1. W związku z organizacją prac społecznie użytecznych przez Gminę Osina dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze środków pomocy społecznej zatwierdza się roczny plan potrzeb w tym zakresie na rok 2012 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Arkadiusz Witkowski

Załącznik do Uchwały

Nr XIII / 73 / 2012

Rady Gminy Osina

z dnia 17 stycznia 2012

PLAN PRAC SPOŁECZNIE UŻYTECZNYCH NA ROK 2012

Miejsce wykonywania prac

Ilość osób

Liczba

tygodni

Liczba godzin

(łącznie)

Rodzaj prac

Świetlice wiejskie

4

34

1360

prace porządkowe gospodarcze

Urząd Gminy Osina

4

34

1360

Prace porządkowe na obiektach komunalnych

Ośrodek Pomocy Społecznej

2

34

680

Doręczanie korespondencji, usługi opiekuńcze

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Irena Badowska 20-01-2012 09:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-01-2012
Ostatnia aktualizacja: - 20-01-2012 09:44