herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Osina z dnia 6 września 2011 r. o numerach i granicach obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, lokalach wyznaczonych dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych.


O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Osina
z dnia 6 września 2011 r.

o numerach i granicach obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, lokalach wyznaczonych dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego

oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych.


Na podstawie art. 16 § 1 i art. 61a § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777 i Nr 147, poz. 881) podaje się do wiadomości wyborców informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz
o siedzibach obwodowych komisji wyborczych, utworzonych uchwałą
nr XXV/152/2009 Rady Gminy Osina z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania (Dz. Urz. Woj. Zach. nr 18, poz. 707), a także o lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, lokalach wyznaczonych dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych
w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

Numer obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

Obwód głosowania

nr 1

Sołectwa:

Osina, Węgorzyce, Redło, Kikorze, Przypólsko, Krzywice.

Zespół Szkół Publicznych

w Osinie, Osina 54

Obwód głosowania

nr 2

Sołectwa:

Redostowo, Kościuszki, Węgorza, Bodzęcin.

Świetlica wiejska

w Węgorzach

Obwód głosowania nr 1 posiada lokal dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz zarządzeniem Nr 39/2011 Wójta Gminy Osina
z dnia 6 września 2011 r. został wyznaczony dla celów głosowania korespondencyjnego.

Wyborcy niepełnosprawni mogą zgłaszać wójtowi zamiar głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a do dnia 19 września.

Wyborcy niepełnosprawni mogą składać wnioski o dopisanie ich do spisu wyborców w obwodach głosowania dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych w terminie do dnia 26 września 2011 r. do Urzędu Gminy.

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz. 1407, z późn. zm.) oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat, może w terminie do 29 września 2011 r. złożyć wniosek do Wójta Gminy o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu.

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych może głosować korespondencyjnie.

W przypadku zgłoszenia przez wyborcę niepełnosprawnego zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika jest wyłączone.

Lokale wyborcze będą otwarte w dniu głosowania 9 października 2011 r. (niedziela) w godzinach od 7.00 do 21.00.

Wójt

/-/ Krzysztof Szwedo

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilian Pisarek 07-09-2011 11:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-09-2011
Ostatnia aktualizacja: - 07-09-2011 11:41