herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Obwieszczenie Wójta Gminy Osina (granice i numer okręgu wyborczego)


O B W I E S Z C Z E N I E

W Ó J T A G M I N Y O S I N A

z dnia 12 października 2009 roku

Na podstawie art. 94 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z 2004 r. Nr 25 poz. 219, Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz.1127, Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 112, poz. 766, z 2008 r. Nr 96, poz. 607 i Nr 180, poz. 1111) oraz uchwały Rady Gminy Osina Nr XXXII/226/2006 z dnia 17 maja 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 83, poz.1478) podaje się do publicznej wiadomości informację o granicach i numerze okręgu, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej.

Nr okręgu wyborczego

Granice okręgu wyborczego

Liczba radnych wybieranych w okręgu

4

Sołectwo KIKORZE

Sołectwo KRZYWICE

Sołectwo PRZYPÓLSKO

kol. KAŁUŻNA

1

Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej mieści się w budynku Urzędu Gminy Osina, pokój Nr 9, fax (091) 30-103- 90, tel. (091) 39-108-97.

W Ó J T

/-/ WIESŁAW TOMKOWSKI

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilian Pisarek 23-10-2009 08:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-10-2009
Ostatnia aktualizacja: - 23-10-2009 08:29