Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Osina
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA Nr XVI/100/2008 w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2008 rok


UCHWAŁA Nr XVI/ 100/2008

RADY GMINY OSINA

z dnia 27 lutego 2008 roku

w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2008 rok .

Na podstawie art. 18 a ust. 4 i 5 , art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 , z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,poz. 984, Nr 153,poz. 1271 , Nr 214 ,poz. 1806, z 2003 r. Nr 80,poz. 717, Nr 162,poz. 1568 z 2004 r. Nr 102,poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172,poz. 1441 i Nr 175,poz. 1457, z 2006 r. Nr 181,poz. 1337, z 2007r. Nr 48,poz.327 , Nr 138,poz. 974 , Nr 173, poz. 1218 ) oraz § 48 i § 49 Statutu Gminy Osina przyjętego uchwałą Nr VI/46 2003 r. z dnia 28 maja 2003 r. ( Dz. Urz.. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 56, poz. 1001 ) Rada Gminy Osina uchwala, co następuje :

§ 1. Zatwierdza się plan pracy i plan kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy na 2008 rok zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku .

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Jurgielaniec

Załącznik

do Uchwały Rady Gminy

Nr XVI/100/2008

z dnia 27 lutego 2008 roku

PLAN PRACY I KONTROLI KOMISJI REWIZYJNEJ na 2008 rok

  1. Opinia komisji do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007 rok

  2. Wniosek do Rady Gminy o absolutorium dla WÓJTA Gminy

  3. Opinie i wnioski Komisji do sprawozdania z realizacji budżetu gminy za I półrocze 2008 rok

  4. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Radę Gminy.

PLAN KONTROLI na 2008 rok

LP

Miesiąc

Dział

Przedmiot Kontroli

1

Kwiecień

852

Pomoc Społeczna

2

Maj

851

Ochrona zdrowia

3

Czerwiec

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

4

Wrzesień

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

5

Październik

801

Oświata i wychowanie

6

Listopad

926

Kultura fizyczna i sport

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dawid Mitłosz 03-04-2008 08:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-04-2008
Ostatnia aktualizacja: - 03-04-2008 08:04