herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Podatek leśny na 2008 r.


UCHWAŁA Nr XII/ 68/2007

RADY GMINY OSINA

z dnia 29 października 2007 roku

w sprawie podatku leśnego

Na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200 poz. 1682 i Nr 216 poz.1826, z 2005 r. Nr 143 poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, i Nr 179, poz. 1484 ) oraz komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 października 2007 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2007r Rada Gminy Osina uchwala , co następuje:

§ 1. Przyjmuje się średnią cenę sprzedaży drewna ustaloną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego stanowiącą podstawę do obliczenia podatku leśnego w wysokości 147, 28 zł za 1m?.

§ 2. Stawka podatku leśnego dla 1ha fizycznego lasu wynosi 32,40 zł.

§ 3. Stawka podatku leśnego dla lasów ochronnych oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych wynosi 16,20 zł od 1ha fizycznego lasu.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Jurgielaniec

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilian Pisarek 02-01-2009 10:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-01-2009
Ostatnia aktualizacja: - 02-01-2009 10:05