herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Obwieszczenie Wójta z 16.10.2008 r. (numer i granice okręgu)


O B W I E S Z C Z E N I E

 

W Ó J T A G M I N Y O S I N A

z dnia 16 października 2008 roku

 

 

 

Na podstawie art. 94 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z 2004 r. Nr 25 poz. 219, Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz.1127, Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 48,poz. 327, Nr 112, poz. 766, z 2008 r. Nr 96, poz. 607) oraz uchwały Rady Gminy Osina Nr XXXII/226/2006 z dnia 17 maja 2006 r.(Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 83, poz.1478) podaje się do publicznej wiadomości informację o granicach i numerze okręgu, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej.

Nr okręgu wyborczego

Granice okręgu wyborczego

Liczba radnych wybieranych w okręgu

5

Sołectwo KOŚCIUSZKI

Sołectwo REDOSTOWO

1

Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej mieści się w budynku Urzędu Gminy Osina, pokój Nr 9, tel./fax (091) 30-103- 90, tel. (091) 39-108-97.

 

 

 

 

W Ó J T GMINY OSINA

 

inż. WIESŁAW TOMKOWSKI

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilian Pisarek 06-11-2008 15:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-11-2008
Ostatnia aktualizacja: Emilian Pisarek 06-11-2008 15:46