herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

UCHWAŁA NR XVI/112/2016 RADY GMINY OSINA z dnia 27października 2016 r. w sprawie przystąpienia Gminy Osina do projektu ?Poprawa jakości kształcenia oraz dostosowania nauczania do potrzeb rynku pracy. Działanie 8.5 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w Kontrakcie Samorządowym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 ? 2020 pt. ?Inwestycja w rozwój gospodarczy gmin Nowogard, Maszewo, Osina i Powiatu Goleniowskiego?.