herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Statut Urzędu Gminy Osina - uchwała z 23.06.2008 r.

 

UCHWAŁA Nr XIX/119/2008

 

Rady Gminy Osina

z dnia 23 czerwca 2008 roku

 

o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Urzędowi Gminy w Osinie

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.), Rada Gminy uchwala co następuje:

 

§ 1. Użyte w Uchwale Nr XXXV/238/2006 Rady Gminy Osina z dnia 18 sierpnia 2006 r. w sprawie nadania Statutu Urzędowi Gminy w Osinie w różnych przypadkach wyrazy "Urząd Gminy w Osinie" zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami "Urząd Gminy Osina".

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

 

Robert Jurgielaniec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UCHWAŁA Nr XXXV/238/2006

Rady Gminy Osina

z dnia 18 sierpnia 2006 roku

 

w sprawie nadania Statutu Urzędowi Gminy w Osinie

 

 

Na podstawie art. 238 ust. 3 w zw. z art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Nadaje się Statut Urzędowi Gminy w Osinie.

STATUT URZĘDU GMINY W OSINIE

§ 2. Urząd Gminy w Osinie jest gminną jednostką organizacyjną Gminy Osina, działającą w formie jednostki budżetowej.

§ 3. Urząd Gminy w Osinie, zwany dalej Urzędem, działa pod nazwą „Urząd Gminy w Osinie” zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

§ 4. Kierownikiem Urzędu jest Wójt Gminy.

§ 5. Siedzibą Urzędu Gminy w Osinie jest budynek nr 62 w Osinie.

§ 6. Obszarem działania Urzędu jest Gmina Osina.

§ 7. Przedmiotem działalności Urzędu jest wspomaganie Wójta w realizacji ustawowych zadań należących do właściwości Gminy Osina, a w szczególności:

  1. przygotowanie projektów uchwał Rady Gminy, zarządzeń, decyzji oraz postanowień Wójta,

  2. wykonywanie podjętych uchwał, zarządzeń i decyzji,

  3. gospodarowanie mieniem komunalnym,

  4. przygotowywanie i wykonywanie budżetu,

  5. współpraca z gminnymi jednostkami organizacyjnymi.

§ 8. Organizację, szczegółowe zasady funkcjonowania oraz szczegółowe zadania Urzędu określa Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Osinie.

§ 9. Zmiany Statutu dokonuje Rada Gminy Osina w trybie właściwym do jego ustanowienia.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Sylwester Gryszówka

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilian Pisarek 01-07-2008 07:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-07-2008
Ostatnia aktualizacja: Emilian Pisarek 07-12-2018 14:29