herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Uchwała Nr XXXVI/222/2014 z dnia 24-10-2014 r o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso


UCHWAŁA Nr XXXVI / 222 / 2014

RADY GMINY OSINA

z dnia 24 października 2014 r.

o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa,

określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Na podstawie art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym
(Dz. U. z 2013, poz. 1381, z 2014 r., poz. 40), art. 6 ust. 12 i art. 19 pkt 2 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849)
i art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 465) w związku z art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa
(Dz. U. z 2012 r., poz. 749, poz. 848, poz. 1101, poz. 1342, poz. 1529, z 2013 r., poz. 1027, poz. 1036, poz. 1145, poz. 1149, poz. 1289, poz. 1313, z 2014 r., poz. 183, poz. 567,
poz. 915, poz. 1215) Rada Gminy Osina uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr V/23/2011 Rady Gminy Osina z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 60, poz. 1072,
zm. z 2012 r., poz. 873 i 1892, z 2013 r., poz. 3874 oraz z 2014 r., poz. 1787 i 3131) § 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) Ryszard Kubeczko - na obszarze Sołectwa Węgorza,”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Arkadiusz Witkowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Irena Badowska 30-10-2014 14:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-10-2014
Ostatnia aktualizacja: - 30-10-2014 14:07