herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej W Szcecinie z dnia 24 października 2014 r. o sprostowaniu obwieszczenia o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.