herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Obwieszczenie WOJEWÓDZKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W SZCZECINIEz dnia 21 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.