herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Uchwała Nr XXXIII/202/2014 z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2013


Uchwała Nr XXXIII/ 202/ 2014

Rady Gminy Osina

z dnia 30 maja 2014 r.

w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2013.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. Nr 594, z późn. zm.) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1113, z późn. zm.) Rada Gminy Osina uchwala, co następuje:

§ 1. Po zapoznaniu się:

  1. ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2013 r.;

  2. ze sprawozdaniem finansowym Gminy za 2013 r.;

  3. z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu;

  4. z informacją o stanie mienia Gminy;

  5. ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej;

  6. z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej,

Rada Gminy Osina udziela Wójtowi Gminy Osina absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2013.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Arkadiusz Witkowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Irena Badowska 05-06-2014 09:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-06-2014
Ostatnia aktualizacja: - 05-06-2014 09:21