herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Obwieszczenie Wójta Gminy Osina z dnia 23 kwietnia 2014 r. o numerach i granicach obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, lokalach wyznaczonych dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.