Informacja dla osób doświadczających trwale lub okresowo

trudności w komunikowaniu się

Urząd Gminy Osina

Osina 62

72-221 Osina

Urząd otwarty jest od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 7,30 do 15,30.

W celu zapewnienia sprawnej obsługi osób uprawnionych, tj. osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243) w Urzędzie Gminy Osina udostępnia się usługi pozwalające na komunikowanie się, tj. możliwość skorzystania z poczty elektronicznej i przesyłanie wiadomości na adres ug@osina.pl lub możliwość przesyłania faksów na nr 91 39 103 90.

Osoby uprawnione posiadają także dostęp do świadczenia usługi tłumacza PJM (polskiego języka migowego), SJM (systemu językowo-migowego) i SKOGN (sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych).

Osoba uprawniona, by skorzystać ze świadczenia usług tłumacza zobowiązana jest zgłosić chęć skorzystania z tej usługi, ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed zaplanowanym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenia można dokonać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Osina (pok. Nr 9), pisemnie na adres Urząd Gminy Osina, Osina 62, 72-221 Osina lub elektronicznie na adres ug@osina.pl

Urząd po dokonaniu zgłoszenia zapewni obsługę osoby uprawnionej w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym.
W przypadku braku możliwości realizacji takiego świadczenia, zawiadomi
osobę uprawnioną, podając uzasadnienie i wyznaczając jednocześnie możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując na inną formę realizacji uprawnień.

W kontaktach z Urzędem Gminy Osina osoba uprawniona ma prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej. Osobą przybraną jest osoba, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumiewania się z osobą uprawnioną i udzielania jej pomocy w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej i innych jednostkach, o których mowa w ustawie.

Przetwarzanie informacji i danych w czasie korzystania przez osobę uprawnioną z pomocy osoby przybranej odbywa się w celu zapewnienia jej możliwości komunikowania się w kontaktach z urzędem.

Urząd Gminy Osina udostępnia dokumenty niezbędne do załatwienia sprawy w formie dostępnej dla osób uprawnionych na ich wniosek.

Wszelkie informacje dotyczące działalności Urzędu dostępne są na stronach www.osina.pl i http://bip.osina.pl/

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilian Pisarek 04-04-2012 09:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-04-2012
Ostatnia aktualizacja: - 04-04-2012 09:26